Tag: tăng chiều cao cho trẻ

.

Thực phẩm giúp trẻ cao lớn ngay từ trong bụng mẹ

Mong muốn con cái khỏe mạnh, thông minh, cao lớn và ước muống của tất cả các bậc làm cha ma. Thế nên để con cái có chiều cao phát triển vượt trội hãy chăm sóc trẻ ngay từ trong bụng mẹ bằng những thực phẩm dinh dưỡng sau 1/ Cá hồi: Cá hồi cung